Čo je nové

22.09.2012 18:38

KONZERVÁCIA LIKAVY:
 
V termíne od 11. 4.- do 10. 5. sa uskutočnila 1. etapa odstraňovania havarijného stavu návštevníckych trás hradu Likava, konkrétne konzervácia objektu tzv. hradnej kuchyne a pekárne na dolnom hrade. Tieto konzervačné práce sa mohli uskutočniť vďaka finančnej podpore ministerstva kultúry Slovenskej republiky. O odborné konzervačné zásahy sa starala firma Obnova s.r.o a združenie na záchranu likavského hradu - Hortus de Likava taktiež pomáhali na týchto prácach :) (za čo samozrejme vďačíme našej Sullinke).
 
Tešíme sa dúfame, že takýchto konzervačných prác bude dobudúcna čoraz viac a na všetkých hradoch a zrúcaninách.
 ĎAKUJEME.