O nás

Dovoľte mi predstaviť organizáciu ľudí, ktorí si vzali za cieľ povzniesť kultúru a historické povedomie o našej krásnej krajine. Pochádzame z väčšej miery z Likavky, malebnej obce blízko Ružomberka, ktorá svojou strategickou polohou a množstvom pohnutých historických udalostí sa zapísala do dejín nielen na území dnešného Slovenska.  Sme skupina miestnych nadšencov histórie a kultúry a fungujeme ako občianske združenie pod názvom: Združenie na záchranu likavského hradu - Hortus de Likava. V stanovách OZ, v ktorých sme si určili ciele pôsobnosti nášho združenia, si kladieme dôraz na pomoc pri záchrane, obnove a konzervácii zrúcaniny hradu Likava, jej záhrady a hospodárskych budov a realizovanie kultúrno-historických podujatí spojených s dejinami hradu Likava a okolitého kraja, ako aj uchovávanie tradícií, ktoré boli v Liptove vysoko rozvinuté a dlho živé.  Chceme pracovať aj ako informačné, propagačné a organizačné centrum, poskytovať informácie o hrade Likava, o jeho dejinách, ktoré sa nedajú vytrhnúť z kontextu veľkomoravských, uhorských i československých dejín, ktorých sme boli aktívnou súčasťou.  Plánujeme vydávať informačné letáčiky, články a brožúry o našich hradoch, ich histórii a propagovať naše kultúrne dedičstvo doma i v zahraničí. Chceli by sme taktiež podporiť rozvoj medzihraničnej spolupráce v kultúrnej oblasti.                                                                     

Združenie chce znovu oživiť zašlé historické remeslá, technológie a ich overovanie v praxi, napr.: odskúšanie stredovekej technológie murovania vápennou maltou, pestovanie záhradných a poľných plodín, typických pre stredoveké záhrady, výroba a farbenie odevov podľa dobových postupov a technológií, gotický šerm a lukostreľba.      

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.