NÁVŠTEVNÉ HODINY HRADU LIKAVA:

Hrad je verejnosti prístupný:
od 29.04.2012 do 31.05.2012, v čase 10:00h-16:00h.
od 01.06.2012 do 30.09.2012, v čase 09:00h-17:00h.
od 01.10.2012 do 31.10.2012, v čase 10:00h-16:00h.
Od 1.11.2011 do 30.4.2012 zatvorený. V prípade záujmu väčšej skupiny o návštevu hradu (len v prípade dobrého počasia) je potrebné návštevu nahlásiť 2 – 3 dni vopred na tel. číslo 09171
20694.


Kvôli havarijnému stavu viacerých častí hradu, je obmedzený prístup na hrad pre verejnosť. K prehliadke je k dispozícii dolný hrad, nádvorie a Huňadyho veža, v ktorej je umiestnená stála expozícia.

Vstupné pre dospelú osobu je 2 €, pre deti, študentov, dôchodcov a ZŤP 1 €, regionálna zľava je 25 % zo základného vstupného. Poplatok sa platí aj za fotoaparát: 1 € a videokameru: 1,66 €.

Tešia sa na vás milí a príjemní sprievodcovia.